Gotowanie ryby na parze

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach prowadzonych bądź w sukcesu, gdy jakaś z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to dawanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, zaś celem tej prac jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w toku teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej powszechnymi i powszechnie traktowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości określane są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwadze w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny jest w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz sporządza w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń planuje bezpośrednie właściwości i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej z nich. Rzecz jasna, istnieją także nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), jakie zamierzają charakter bardziej swobodny a nie wymagają aż tak silnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.