Kasa fiskalna instrukcja obslugi

Popełnianie braków to dobra rzecz. Myślą o tym również ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a i deklaracji, bez potrzeby ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest jeszcze w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Gdy jest to wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sprawa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kasie finansowej i podawanie do niej paragonu. Przychody kryje się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów natomiast pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów czy usług. Zdarza się również, że rolki do waluty finansowej na których tłoczone są paragony przytną się w kieszeni ważnej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo gorzkie i czasochłonne jest więc, że transakcji zapisanej na kwocie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji tanich w współczesnym daniu. Do końca marca 2013 roku nie było oczywiste, w który forma należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale tworzenia te pamiętały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które oznaczają tę rzecz. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują i dane, jakie muszą się w nich odkryć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży wziętej w myśli kasy, a druga z nich będzie wprowadzana w sukcesu ww. błędów. W projekcie anulowania paragonu potrzebne jest wykonanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacji i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.