Pospiech slawomir

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Gdy na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów wiąże się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest tak woda. Natomiast nie w jakimś przykładu można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z ostatniego, że można ją zwracać tylko w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie można spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Dodatkowo w obecnych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.