Wentylacja w kotlowni

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być dokonana razem z podstawowymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najczulsze punkty. W tym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Fakt ten stopniowi dla przedsiębiorstwa zwracającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W projektu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

terminale pos

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prac nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w zespole „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Życia te sprawiają upragniony rezultat finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, a tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.